Malatya’nin
tarihini, kültür, sanat ve tüm folklorunu tanıtmak, yaşatmak, geliştirmek ve
evrensel kültürün bir parçası haline gelmesine katkıda bulunmak,

     
          
Yaşadığımız kente sahip çıkmak ve kent kültürünü içselleştirmek için sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmak,

Malatya’dan çeşitli nedenlerle göç
ederek yurdun muhtelif bölgelerinde yaşamını sürdüren yurttaşların bulundukları
bölgelerdeki halkla kaynaşmalarını sağlamak, kültür alışverişleriyle dostluk
bağlarını güçlendirmek, sağlık, ekonomik, sosyal ve her türlü sorunlarının
çözümünde birlik ve dayanışma içinde olmalarına katkıda bulunmak,

Malatyalı
hemşehrilerilerimizle birlikte tüm halkın bölge, din, dil, cinsiyet, etnik
köken ve inanç ayırımı gözetmeksizin, temel insan haklarına dayanan,
demokratik, laik ve sosyal hukuk sistemi doğrultusundaki meşru talep ve
faaliyetlerini desteklemek, ekonomik, sosyal ve her türlü sorunları karşısında
halkın yanında yer almak ve onlarla dayanışma içinde bulunmak,

Ülkemizin çevre ve ekolojik dengesini, ve zengin habitat yapısını korumak;
bunları tahrip edecek bozacak her türlü girişime karşı mücadele etmek,

Ekonomik kazanç elde etek maksadıyla kent ve çevresindeki ormanların, ırmak ve
derelerin, tarım ve mera alanlarının tarihi ve doğal dokunun tahribatına yol
açılması ve yok edilmesi sonucunu doğuracak her türlü faaliyete karşı halkı
bilinçlendirmek, çevre doğa dostu diğer kişi ve kuruluşlarla birlikte hareket
etmek.